โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0888789

นำสมุดดินสอ ปากกา และขนม มามอบให้นักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมา

15กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจ ดีซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม โดยวันนี้ได้นำสมุดดินสอ ปากกา และขนม มามอบให้นักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

15กุมภาพันธ์ 15กุมภาพันธ์ 15กุมภาพันธ์ 15กุมภาพันธ์