โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0888789

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

เดือนมีนาคม วันที่ 26  พ.ศ. 2564 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สายงานบริหาสถานศึกษา ) ท่านสำเริง สุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ท่านสารีย์ นุ่มนวล ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

และท่านศศิธร พลัดมะลิ ศึกษานิเทศก์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ คำแนะนำ รวมถึงคำติชม และทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำมาพัฒนาต่อไป

เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม