โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0888789

นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

เดือนตุลาคม ในวันที่ วันที่26 พ.ศ. 2563 เวลา 10:00 น. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ ปลดภัย ไร้สารพิษ กับชุมชนบ้านทุ่งในไร่

เดือนตุลาคม เดือนตุลาคม เดือนตุลาคม เดือนตุลาคม