โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0888789

โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งเตา

วันที่24 กันยายน 2563 นักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งเตา “โครงการวัยรุ่นวัยใส รักปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง” ณ โรงเรียนวัดวิเวการาม

วันที่24 วันที่24 วันที่24 วันที่24