โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0888789

ทำกิจกรรมสร้างสัมพันธ์โรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง

วันที่23 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 14.30 น นักเรียนจากโรงเรียน สุราษฎร์ธานี เข้ามาทำกิจกรรมสร้างสัมพันธ์โรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้องวันที่23 วันที่23 วันที่23 วันที่23