โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0888789

ขอขอบคุณ เพจ help the helpers ความดี

ขอขอบคุณ เพจ help the helpers ความดี
ส่งต่อได้ ที่มอบหน้ากากผ้า เจลล้างมือ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงยาสีฟัน และขนมอร่อย ๆ ให้เด็ก ๆ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 😘😍😗

ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ1